• Saaalam Cavaaa Khaleed ? Cheepa stu traapel de Moiii pck hasouul sa datee A lannciienee on sparléé Surr msn Lool Azzii Bouuuusssa Passs de Boonne Vaac Rhooyaa' een Pluss Chuii O maarooc Ausssii cette Eteee Haahaa :D Yaalaah yaalaah Bslaama